"news picture" — Słownik kolokacji angielskich

news picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości obraz
  1. news rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He later remarked that "no news picture in history has generated so much emotion around the world as that one."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo