"news people" — Słownik kolokacji angielskich

news people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości ludzie
  1. news rzeczownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Only the news people seem to get that extra one."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo