"news parody" — Słownik kolokacji angielskich

news parody kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości parodia
  1. news rzeczownik + parody rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jon Stewart takes over as the host of Comedy Central's "Daily Show" tomorrow night, but don't expect many changes in the nightly news parody.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo