"news outlet" — Słownik kolokacji angielskich

news outlet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości ujście
  1. news rzeczownik + outlet rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a news outlet, we should be held to a high standard.

    Podobne kolokacje: