"news of one's son" — Słownik kolokacji angielskich

news of one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości z czyjś syn
  1. son rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could hardly condemn her now, however, for seeking news of her son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo