"news of one's engagement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości z czyjś zaangażowanie
  1. engagement rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On their ride home, Archie & Betty argue about the news of their friends' engagement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo