"news of friends" — Słownik kolokacji angielskich

news of friends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości przyjaciół
  1. friend rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a time, he and Sara had tried using words, talking about their separate adventures, sharing news of friends living and dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo