"news moves" — Słownik kolokacji angielskich

news moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości ruchy
  1. news rzeczownik + move czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The only real surprise is that, absent any news, the market has moved this much, particularly in the long end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo