"news means" — Słownik kolokacji angielskich

news means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości oznacza
  1. news rzeczownik + mean czasownik
    Luźna kolokacja

    The news you have brought me may mean the salvation of England.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo