"news makes" — Słownik kolokacji angielskich

news makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości robi
  1. news rzeczownik + make czasownik
    Silna kolokacja

    Yet at the same time the news made her stop and think.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo