"news leaves" — Słownik kolokacji angielskich

news leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości liście
  1. news rzeczownik + leave czasownik
    Luźna kolokacja

    Juilin's news had left the older woman in a bad humor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo