"news follows" — Słownik kolokacji angielskich

news follows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości następuje
  1. news rzeczownik + follow czasownik
    Zwykła kolokacja

    Good news finally came, but bad news followed fast on its heels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo