"news electrifies" — Słownik kolokacji angielskich

news electrifies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości elektryfikuje
  1. news rzeczownik + electrify czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news electrified the technical men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo