"news company" — Słownik kolokacji angielskich

news company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości spółka
  1. news rzeczownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The news companies had had the last laugh after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo