"news commentary" — Słownik kolokacji angielskich

news commentary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości komentarz
  1. news rzeczownik + commentary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Zimbabwe Metro offers both news commentary and coverage.

    Podobne kolokacje: