"news causes" — Słownik kolokacji angielskich

news causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości powody
  1. news rzeczownik + cause czasownik
    Silna kolokacja

    If the report is confirmed, many American officials fear, the news could cause an arms race in the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo