"news box" — Słownik kolokacji angielskich

news box kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości pudło
  1. news rzeczownik + box rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city has the absolute right to ban all news boxes since they interfere with the "public thoroughfare."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo