BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"newly popular" — Słownik kolokacji angielskich

newly popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowo popularny
  1. newly przysłówek + popular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    But then came newly popular sports like soccer and lacrosse.

powered by  eTutor logo