"new woman" — Słownik kolokacji angielskich

new woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa kobieta
  1. new przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Or the case of the man whose wife looked like a new woman every time he saw her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo