"new time" — Słownik kolokacji angielskich

new time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy czas
  1. new przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was her first major international title, and she set a new personal best time of 14.75.

    Podobne kolokacje: