"new news" — Słownik kolokacji angielskich

new news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe wiadomości
  1. new przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All good material for a comedy, but not new news.

    Podobne kolokacje: