ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"new costume" — Słownik kolokacji angielskich

new costume kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy strój
  1. new przymiotnik + costume rzeczownik
    Silna kolokacja

    The museum is establishing a fund in her name to pay for new costume exhibits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo