"neon tube" — Słownik kolokacji angielskich

neon tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): neonowa rura
  1. neon rzeczownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was fully a minute before the neon tube flashed into life once more.

    Podobne kolokacje: