"need off some time" — Słownik kolokacji angielskich

need off some time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba daleko kiedyś
  1. need czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Everybody needs some time off: the players, the coaches, everybody.

    Podobne kolokacje:

podobne do "need off some time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "need off some time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne