"need milk" — Słownik kolokacji angielskich

need milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko potrzeby
  1. need czasownik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Their mother is ill, and the doctor tells them she needs milk to recover.

    Podobne kolokacje: