ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"need blood" — Słownik kolokacji angielskich

need blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew potrzeby
  1. need czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was they who suggested we needed new blood, so to speak.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo