"necessary lie" — Słownik kolokacji angielskich

necessary lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezbędne kłamstwo
  1. necessary przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Especially when it came to telling necessary lies.

    Podobne kolokacje: