"nearby brush" — Słownik kolokacji angielskich

nearby brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka znajdująca się obok
  1. nearby przymiotnik + brush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A couple of enormous brown pigs roamed through the nearby brush.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo