"natural remedy" — Słownik kolokacji angielskich

natural remedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalne lekarstwo
  1. natural przymiotnik + remedy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is the only natural remedy I have ever found effective.

    Podobne kolokacje:

podobne do "natural remedy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "natural remedy" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik