"natural choice" — Słownik kolokacji angielskich

natural choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrodzony wybór
  1. natural przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The difficulty appears when there is no natural choice of elements from each set.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo