"natural beach" — Słownik kolokacji angielskich

natural beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalna plaża
  1. natural przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is known for its natural, clean, sandy beach.

    Podobne kolokacje: