"national celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

national celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowa sława
  1. national przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was the one who left three sets later as a national celebrity.

powered by  eTutor logo