"nasal tube" — Słownik kolokacji angielskich

nasal tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosowa rura
  1. nasal przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The state has begun force-feeding her through a nasal tube.

    Podobne kolokacje: