BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"narzucanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narzucanie się" po polsku

narzucanie się

rzeczownik
 1. obtruding
 2. obtrusion
  • narzucanie się, najście (kogoś bez zapowiedzi)
czasownik
 1. impose ***
  • narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) [przechodni]
   This is done by people who impose their will on others. (Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.)
   The mother imposed a punishment on her children. (Matka nałożyła karę na swoje dzieci.)
 2. project *****
  • narzucać (np. wyobrażenie o czymś) [przechodni]
   Don't project your ideas on me! (Nie narzucaj mi swoich pomysłów!)
   His mother always project her will on him. (Jego matka zawsze narzuca mu swoją wolę.)
 3. enforce **
  • narzucać, wymuszać (np. posłuszeństwo, dyscyplinę) [przechodni]
   I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them. (Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.)
 4. dictate **
 5. intrude
 6. superimpose
 7. impone
 8. superinduce
phrasal verb
 1. inflict something on
phrasal verb
 1. throw something on
 2. cast something on
czasownik
 1. impose ***   [nieprzechodni]
  We could ask my aunt for help, but I don't want to impose on her. (Moglibyśmy poprosić o pomoc moją ciotkę, ale nie chciałbym się jej narzucać.)
 2. obtrude

Powiązane zwroty — "narzucanie się"

czasownik
rzucać = throw +14 znaczeń
wyrzucać = fire , sack British English +3 znaczenia
zrzucać = drop +2 znaczenia
odrzucać = reject +7 znaczeń
zarzucać = fault +2 znaczenia
porzucać = abandon +2 znaczenia
przerzucać = switch +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik

powered by  eTutor logo