"napierający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napierający" po polsku — Słownik angielsko-polski

napierający

przymiotnik
 1. onrushing
czasownik
 1. press *****
  • tłoczyć się, napierać [INTRANSITIVE]
   People pressed in the tram, so I walked home. (Ludzie tłoczyli się w tramwaju, więc poszedłem do domu pieszo.)
   All students pressed in front of the room waiting for the results of the exam. (Wszyscy studenci tłoczyli się przed salą czekając na wyniki egzaminu.)
 2. crowd ****
  • napierać, osaczać (np. kogoś) [TRANSITIVE]
   The natives crowded the white people. (Tubylcy osaczyli białych ludzi.)
   Suddenly, three large lions crowded us. (Trzy wielkie lwy nagle nas osaczyły.)
phrasal verb
 1. push against

Powiązane zwroty — "napierający"

phrasal verb