"named by the Sporting News" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nazwany przez Szlachetne Wiadomości
  1. news rzeczownik + name czasownik
    Zwykła kolokacja

    He was named the sixth-smartest athlete by the Sporting News in 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo