"name the company" — Słownik kolokacji angielskich

name the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nazwij spółkę
  1. name czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He named the company after the street on which his brother, William, lived.

    Podobne kolokacje:

podobne do "name the company" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "name the company" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo