ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"name publisher" — Słownik kolokacji angielskich

name publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawca imienia
  1. name czasownik + publisher rzeczownik
    Silna kolokacja

    She is the first woman to be named publisher of Time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo