"name for the time" — Słownik kolokacji angielskich

name for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię przez czas
  1. name czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was also named player of the game for the second time in the tournament.

    Podobne kolokacje:

podobne do "name for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "name for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik