"name director" — Słownik kolokacji angielskich

name director kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyrektor imienia
  1. name czasownik + director rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1978, he was named director of the university's computer services.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo