"naked lie" — Słownik kolokacji angielskich

naked lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagie kłamstwo
  1. naked przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They say distortion of facts amounts to naked lies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo