"najwyższy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najwyższy" po polsku

najwyższy

przymiotnik
 1. top , *****  
  We sell top quality tools. (Sprzedajemy najwyższej jakości narzędzia.)
  Your book is on the top shelf. (Twoja książka jest na najwyższej półce.)
  This T-shirt is made from top quality fabric. (Ten T-shirt jest zrobiony z najwyższej jakości materiału.)
 2. supreme ***
  • najwyższy (o władzy), największa (np. ofiara), naczelny (np. wódz)
   I need to report to the supreme commander. (Muszę złożyć sprawozdanie naczelnemu wodzowi.)
   Our soldiers died for us, they made the supreme sacrifice. (Nasi żołnierze zginęli dla nas, zdobyli się na największą ofiarę.)
   I have to go to the Supreme Court. (Muszę się udać do Sądu Najwyższego.)
 3. ultimate **
  • najwyższy, najważniejszy, fundamentalny, podstawowy
   I believe that this decision will cost James the ultimate price. (Wierzę, że ta decyzja będzie kosztowała Jamesa najwyższą cenę.)
   The right to vote is our ultimate right. (Prawo do głosowania jest naszym fundamentalnym prawem.)
 4. sovereign , *
  • najwyższy (o władzy)
   He holds the sovereign rule over the land. (On sprawuje najwyższą władzę nad tym terytorium.)
 5. sublime
  • najwyższy (o wiedzy), największy (o głupocie)
   I have achieved the knowledge sublime. (Osiągnąłem najwyższą wiedzę.)
   What he said back then was stupidity sublime. (To, co on wtedy powiedział, było największą głupotą.)
 6. paramount
 7. big-time
 8. utmost
 9. uppermost , upmost
 10. topmost
  • najwyższy (np. stopień), na szczycie
   It took us an hour to climb to the topmost floor. (Wspięcie się na najwyższe piętro zajęło nam godzinę.)
 11. acmatic
 12. uttermost
The high building appears to record high temperature'
przymiotnik
 1. high *****
  • wysoki
   How high is that building? (Jak wysoki jest ten budynek?)
   The gate is two metres high. (Brama ma dwa metry wysokości.)
   Rysy is the highest mountain in Poland. (Rysy to najwyższa góra w Polsce.)
   Słowo "high" w znaczeniu "wysoki" odnosi się zwykle do rzeczy nieożywionych. W odniesieniu do ludzi, zwierząt, wysokich i smukłych budynków, drzew, kominów fabrycznych oraz drabin używamy zwykle słowa "tall".
   link synonim: tall
  • wysoki (duży, np. temperatura)
   The child has a high fever. (Dziecko ma wysoką gorączkę.)
   The temperature outside is quite high. (Temperatura na zewnątrz jest całkiem wysoka.)
  • wysoki (dobry)
   We sell only high quality products. (Sprzedajemy tylko produkty wysokiej jakości.)
   His services are of high quality. (Jego usługi odznaczają się wysoką jakością.)
  • wysoki (pozycja)
   His high position in the company gives him a lot opportunities. (Jego wysoka pozycja w firmie daje mu wiele możliwości.)
   Despite gaining a high position in the company, he committed suicide. (Pomimo osiągnięcia wysokiej pozycji w firmie, popełnił samobójstwo.)
  • wielki, wysoki (zaawansowany)
   She plays the piano at a high level. (Ona gra na pianinie na wysokim poziomie.)
  • wysoki (dźwięk)
   She can sing very high notes. (Ona potrafi zaśpiewać bardzo wysokie dźwięki.)
   What is the highest note a human can hear? (Jaki jest najwyższy dźwięk słyszalny przez człowieka?)
  • wysoki (poziom rzeki)
   The high level of the Vistula River is caused by the melting snow. (Przyczyną wysokiego poziomu Wisły jest topniejący śnieg.)
   I hope the high level of the river will not get worse. (Mam nadzieję, że wysoki poziom rzeki nie pogorszy się.)
 2. tall ***
  • wysoki, wyższy niż przeciętnie (np. o człowieku, zwierzęciu, drzewie, budynku)
   I'm 191 cm tall. (Mam 191 cm wzrostu.)
   She is taller than me. (Ona jest wyższa ode mnie.)
   He is the tallest man I've ever seen. (On jest najwyższym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem.)
   Sue is our tallest daughter. (Sue jest naszą najwyższą córką.)
   link synonim: high
   przeciwieństwo: short
 3. elevated *
 4. premium *
 5. soaring
  • wysoki, strzelisty (np. budynek)
   He saw a soaring tower in the distance. (On zobaczył strzelistą wieżę w oddali.)
 6. towering
 7. hefty *
  • wysoki, duży (o cenie, rachunku, grzywnie)
   The hefty price scared me away. (Wysoka cena mnie odstraszyła.)
   They could face hefty fines. (Oni mogą zmagać się z wysokimi karami pieniężnymi.)
 8. high-level *
 9. high-pitched
 10. exalted
 11. stiff **
  • wysoki (o cenie, podatku)
   The price was too stiff so I didn't buy that car. (Cena była zbyt wysoka, więc nie kupiłem tego samochodu.)
 12. stringy
 13. lofty   literary
rzeczownik
 1. fjeld

Powiązane zwroty — "najwyższy"

rzeczownik
przysłówek
wysoko = high +2 znaczenia
wysoce = highly +1 znaczenie
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
idiom
nazwa własna

powered by  eTutor logo