"naczynie na ciasto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naczynie na ciasto" po polsku — Słownik angielsko-polski

naczynie na ciasto

rzeczownik
  1. pie plate  

"naczynie na ciasto" — Słownik kolokacji angielskich

pie plate kolokacja
  1. pie rzeczownik + plate rzeczownik = naczynie na ciasto
    Zwykła kolokacja

    Press the mixture into a 10-inch pie plate, packing well.

    Podobne kolokacje: