"na czyjąś korzyść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na czyjąś korzyść" po polsku — Słownik angielsko-polski

na czyjąś korzyść

rzeczownik
 1. behalf *
  • na rzecz kogoś, na czyjąś korzyść
   Thank you for all that you've done on my behalf. (Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś w mojej sprawie.)
przysłówek
 1. in somebody's favour British English , in somebody's favor American English  
  The vote was 6-4 in their favour. (Głosowanie zakończyło się 6 do 4 na ich korzyść.)
  The delay might actually work in our favour. (Spóźnienie mogło właściwie zadziałać na ich korzyść.)
 1. to somebody's advantage
  • z korzyścią dla kogoś, na czyjąś korzyść
   The game ended to their advantage. (Mecz zakończył się z korzyścią dla nich.)
   The board voted on Jake's advantage. (Zarząd zagłosował na korzyść Jake'a.)