"na świecie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na świecie" po polsku

na świecie

przysłówek
 1. worldwide **
  • na całym świecie, na świecie
   Only 4% of energy worldwide is nuclear at the moment. (Obecnie tylko 4% energii na świecie pochodzi ze źródeł jądrowych.)
   She is known worldwide. (Ona jest znana na całym świecie.)
 1. in the world
  • na świecie, w świecie
   I'm the luckiest girl in the world! (Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie!)
   He suddenly felt they had all the time in the world. (On nagle poczuł się, jakby mieli cały czas na świecie.)
   Nothing in the world could comfort her. (Nic na świecie nie mogło jej pocieszyć.)

"na świecie" — Słownik kolokacji angielskich

in the world kolokacja
 1. in przyimek + world rzeczownik = na świecie, w świecie
  Zwykła kolokacja

  As if he were the only one in the world.

  Podobne kolokacje:
in world kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. in przyimek + world rzeczownik
  Silna kolokacja

  As if he were the only one in the world.

  Podobne kolokacje:
in the World kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. in przyimek + world rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  As if he were the only one in the world.

  Podobne kolokacje:
across the world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. across przyimek + world rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  However, people with brown or black hair are found all across the world.

  Podobne kolokacje:
upon the world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. upon przyimek + world rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They look upon the world with an almost human face.

  Podobne kolokacje:
in a world kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. in przyimek + world rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  As if he were the only one in the world.

  Podobne kolokacje:
on the world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. on przyimek + world rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He called on the outside world to try to understand the situation.

  Podobne kolokacje:
on a world kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. on przyimek + world rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He called on the outside world to try to understand the situation.

  Podobne kolokacje:
on world kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na świecie
 1. on przyimek + world rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He called on the outside world to try to understand the situation.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo