KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"my lud" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "my lud" po angielsku

wykrzyknik
 1. wysoki sądzie

lud

wykrzyknik
 1. przebóg (wyraz zaskoczenia) old use

"my lud" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "my lud" po polsku

lud

Category : People Pictures
rzeczownik
 1. the people *****
  • lud, obywatele, społeczeństwo
   The people chose the new president. (Obywatele wybrali nowego prezydenta.)
   Our government doesn't care about the people. (Nasz rząd nie dba o obywateli.)
   The people of Poland are not pleased with their country's situation. (Naród Polski nie jest zadowolony z sytuacji swojego kraju.)
   The people of the United States have to vote! (Populacja Stanów Zjednoczonych musi zagłosować!)
 2. people *****
  • naród, lud, ludność [COUNTABLE]
   This project needs broad support by the peoples of Europe. (W realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne jest poparcie ludności Europy.)
   I also agree about the position of the indigenous peoples. (Zgadzam się również co do pozycji rdzennej ludności.)
 3. folk ***
  • lud, naród [PLURAL]
   Most folk would find what I did hard to understand. (Większość ludu uznałaby to co zrobiłem za trudne do zrozumienia.)
   There will be little room even for free folk then. (Nawet dla wolnego narodu będzie wtedy za mało przestrzeni.)
 4. commons  
  The commons will agree on everything if it resonates with them on an emotional level. (Lud zgodzi się na wszystko, jeżeli oddziałuje to na nich na poziomie emocjonalnym.)
 5. populace
 6. demos

powered by  eTutor logo