"mutual information" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mutual information" po angielsku — Słownik polsko-angielski

mutual information

rzeczownik
  1. informacja wzajemna

"mutual information" — Słownik kolokacji angielskich

mutual information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzajemne informacje
  1. mutual przymiotnik + information rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Several different clustering systems based on mutual information have been proposed.