BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"muscle pain" — Słownik kolokacji angielskich

muscle pain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ból mięśniowy
  1. muscle rzeczownik + pain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They show them ways to get relief from deep muscle pain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo