Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"muscle pain" — Słownik kolokacji angielskich

muscle pain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ból mięśniowy
  1. muscle rzeczownik + pain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They show them ways to get relief from deep muscle pain.

powered by  eTutor logo