BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"multi-storey car park" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "multi-storey car park" po angielsku

"multi-storey car park" — Słownik kolokacji angielskich

multi-storey car park kolokacja
  1. multi-storey przymiotnik + park rzeczownik = parking wielopoziomowy
    Luźna kolokacja

    It included an indoor market with a multi-storey car park.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo