"mountainous stage" — Słownik kolokacji angielskich

mountainous stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): górzysty etap
  1. mountainous przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stage 21 was the last mountainous stage of the Tour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo